Övervikt

Anledningen till att man är övervikt kan enkelt förklaras med att kroppen intar mer än vad den förbrukar. I samband med övervikt tillkommer även en ökad risk för flertalet följdsjukdomar. Några av de följdsjukdomar som associeras med övervikt är exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Vid övervikt ökar också risken för bland annat sjukdom som högt blodtryck, sjukdomar i gallvägarna, diabetes typ 2, ledbesvär, infertilitet, sömnbesvär och problem med luftvägar. Förutom detta är det vanligt att övervikt också leder till att man känner sig nedstämd. Man ska också komma ihåg att övervikt kan förvärra sjukdomar som man lider av sedan tidigare.

Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !
Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

Vill man bli kvitt sina överflödiga kilon är det huvudsakligen två saker man ska ändra på: mat- och motionsvanor. I vissa fall förekommer det att man får receptbelagda läkemedel utskrivna. Vid extrema fall kan också en operation, för att komma till bukt med övervikt, vara aktuellt. Det finns olika typer av operationer. Effekten av alla är dock att man inte kan äta lika mycket som tidigare. Orsakerna till varför man drabbas av övervikt kan härledas både till arv och miljö. Misstänker du att du är överviktig kan du mäta detta med hjälp av att kolla din BMI. BMI (Body Mass Index) visar på förhållandet mellan din längd och vikt. Är din vikt normal ska ditt BMI ligga mellan 18,5 och 25. Över 25 räknas som överviktig och har man ett BMI som ligger över 30 så lider man av fetma.

BMI är dock inget bra sätt att mäta förhållandet mellan vikt och längd om man är barn eller muskelbyggare. Det finns också andra sätt, förutom BMI, med vilka man kan mäta om man är överviktig. Om du är kvinna bör du inte ha ett midjemått över 80 centimeter, är du man bör du inte ha ett midjemått över 94 centimeter. För mycket fett runt magen ökar också risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. För att bli kvitt sin övervikt bör man lägga om sina matvanor. Många som försöker gå ner i vikt gör dock fel när det gäller just matintaget. Det finns en utbredd missuppfattning att man ska gå ner i vikt genom att äta så lite som möjligt. Detta fungerar dock inte sett ur ett längre perspektiv. Det kan rent utav vara farligt om det pågår under en alltför lång tid. Istället ska man se till att äta tre rejäla mål mat per dag. Till detta kommer ett par mellanmål. På så vis minskar risken att man blir sötsugen under dagen och sätter i sig något man inte borde göra.

För att bli kvitt sin övervikt ska man också motionera kontinuerligt. Prova några olika motionsformer för att se vilken som passar dig bäst. Försök också att se vad du kan göra för små förändringar i ditt vardagliga liv. Vanligt är exempelvis att man väljer att ta bilen då man lika gärna kunnat gå eller tar cykeln. Om man är överviktig är det viktigt att man erkänner detta för sig själv. Sedan måste man vara målmedveten i sin kamp mot de överflödiga kilona. Man ska också komma ihåg att det svåraste är egentligen inte att gå ner i vikt. Det svåra är att behålla denna vikt. Ofta underlättar det om du har personer omkring sig i sitt liv som är förstående och insatta i din situation.