Naturläkemedel

Under de senaste åren har intresset för naturläkemedel ökat. Likväl är naturläkemedel inget nytt. Det finns spår som visar att man människor redan för 80 000 år sedan använde sig av medicinalväxter. Ett naturläkemedel är receptfritt. Du ansvarar själv för din behandling med naturläkemedel. Men naturläkemedel kan också skrivas ut på recept. Detta innebär att de då blir befriade från moms. Kom ihåg att naturläkemedel inte ska används som ersättning för läkarbehandling.

Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !
Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

Således ska naturläkemedel endast användas du man känner av lindringare besvär. Men naturläkemedel används också i förebyggande syfte för att man ska bevara hälsan. Det är Läkemedelsverket som godkänner naturläkemedel. För att ett godkännande av naturläkemedlet ska kunna ske ska inte bara tillverkningen hålla en mycket hög kvalitet. Vetenskapliga studier måste också ha slagit fast att medlet har effekt för att det ska kunna kallas för naturläkemedel. För att något ska få kallas ett naturläkemedel får det inte vara alltför bearbetat. Ett naturläkemedel utgör en växt- eller djurdel, mineral, bakteriekultur, salt eller saltlösning. Även flera av våra vanliga läkemedel har dock en naturprodukt i sig. De ämnen som är naturliga ska kunna förbättra kroppens förmåga till anpassning vid olika förändringar i miljön. Vidare anses dessa ämnen stärka men också aktivera organen. Resultatet av detta anses vara att kroppens självläkande krafter förbättras.

För hjärt-kärlbesvär finns flera naturläkemedel såsom ACO Omega-3, Ginkomax, Gerikomplex, Pikasol, Venokan, Ginsana, Ginkgo, Biloba och Seredrin. För värk och ledbesvär finns bland annat naturläkemedel såsom Salus Migränte, Bio-Strath Salix och Sandolortabletter. Om du letar efter naturläkemedel som är ro- och sömngivande finns exempelvis Relana, Valerina, Nocturne, Euvekan och Libramin. Letar du efter ett naturläkemedel som stärker immunförsvaret och hämmar infektion finns bland annat Bio-Garlic Pharma Nord, Esberitox, Kan Jang och Kwai Forte. Lider du av maltsmältningsbesvär finns det flera naturläkemedel som du kan köpa. Några av dessa är Laxilon, Schoenenberger Senna-sirap, Samarin, Husk Lindroos och Alkala. Har du urinvägs- eller underlivsbesvär kan du prova att ta naturläkemedel som Curbisal, Cernitol Ubirexin Uva-E, Prostakan och Remifemin. Det enklaste och ofta billigaste sättet att köpa naturläkemedel är att göra det över Internet. Lämna dock aldrig ut några uppgifter till en återförsäljare av naturläkemedel vars seriositet du ifrågasätter. Jämför också utbud och pris mellan flera olika återförsäljare av naturläkemedel. Innan du beställer ett naturläkemedel ska du jämföra vad som finns skrivet om andra naturläkemedel som används inom detta område. Vissa naturläkemedel ska inte kombineras med viss typ av receptbelagd medicin. Du ska berätta för din läkare om du tar några naturläkemedel.

Naturläkemedel är inte att rekommendera om man blir illamående och får kräkningar, vid andningsproblem, vid buk- och bröstsmärtor samt vid kraftig huvudvärk. Vidare ska inte barn under 12 år ta naturläkemedel om det inte finns angivet på förpackningen att naturläkemedlet kan användas av barn. Är du gravid eller ammande, ska du fråga en läkare innan du börjar med att ta naturläkemedel. Över huvudtaget ska man alltid läsa vad som står på förpackningen innan man tar ett naturläkemedel. Risken för skadliga biverkningar anses dock vara mindre när man tar naturläkemedel, jämfört med vanliga läkemedel. Men alltför stora doser av naturläkemedel orsaka allvarliga biverkningar. Njurskador, leverskador, påverkan av sköldkörteln samt högt blodtryck eller vätskeansamlingar i kroppen är några biverkningar. De som tillverkar eller importerar naturläkemedlet måste rapportera om biverkningar till Läkemedelsverket.