GI metoden

GI metoden är mycket populär i Sverige. GI metoden innebär att du intar föda som innehåller kolhydrater som bryts ner långsammare av kroppen. Därmed får du en jämnare blodsockerkurva. Resultatet av detta blir att din hunger minskar. Vidare minskar inlagringen av energi som fett. När du äter som omvandlas maten till energi i kroppen. Kolhydraterna tas upp i mag-tarmkanalen och i levern och här omvandlas de till glukos. Glukos är ett annat namn för blodsocker. Blodomloppet för sedan ut glukos till cellerna. Det var den kanadensiske professorn David Jenkins som myntade begreppet glykemiskt index, GI, redan 1981. GI var då tänkt att hjälpa diabetiker att förstå hur kolhydrater i olika livsmedel påverkar blossockret. GI metoden är bra att följa då den, förutom den ihållande mättnadskänslan, ger lägre blodfetter samt en förbättrad tandhälsa. Vidare finns det forskning som visar att hög GI ger en sämre sömn.

Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !
Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

Begreppet glykemiskt index, GI, myntades av den kanadensiska professorn David Jenkins redan 1981. Han tog fram GI som ett hjälpmedel för diabetiker att förstå hur kolhydrater i olika livsmedel påverkar blodsockret. Vissa kolhydrater bryter kroppen ner lätt. Ju högre GI desto snabbare bryts de ned. När du äter snabba kolhydrater, högt GI, så stiger glukoshalten i blodet snabbt. Resultatet av detta blir att insulin utsöndras och blodsockret sjunker. Så när du äter snabba kolhydrater blir du hungrig en kort tid efter intagen föda. Det glukos i cellerna som överflödigt blir sedan fettvävnad. Äter du istället långsamma kolhydrater, lågt GI, så kommer glukoshalten i blodet att stiga långsamt. På så vis blir även utsöndringen av insulin jämnare och din mättnad håller i sig längre. Lågt GI är -60, mellanhögt GI 60-90 och högt GI är 90-.

Om du följder GI metoden ska du konsumera födoämnen som har lågt GI. Lågt GI har bland annat livsmedel såsom röda linser, kidney bönor, gröna bönor, gröna ärter, äpplen, jordgubbar, jordnötter, pinto bönor, druvor, apelsiner. Vidare ska du komplettera med annan mat så att du får ett heltäckande näringsintag. Kom ihåg att GI metoden endast deklarerar hur mat tas upp i kroppen. Konsumerar du för mycket av ett visst ämne, som förvisso har lågt GI, kommer du likafullt att bli fet. Du ska också komma ihåg det inte finns några bevis för att GI metoden leder till någon större viktnedgång jämfört med om du skulle äta traditionell lågkalorikost.
GI är inte heller något fast mått. Det finns flera olika aspekter som rör tillagning och annat som tillkommer. Det är också viktigt att man ser till hela måltidens GI. Fiberinnehåll, livsmedlets struktur, kostfibertyp värmebehandling och matens grad av finfördelning är alla faktorer som påverkar GI.

Om man vill gå ner i vikt permanent så räcker det dock inte med GI metoden. Förutom en bra kost krävs det regelbunden motion. Det är viktigt att hittar en motionsform som passar just dig. Det ska vara kul att motionera. Vidare är det mycket viktigt att man är motiverad och kan sätta upp långsiktiga mål beträffande sin viktnedgång.