Fetma

Om man lider av fetma så innebär det försämrad hälsa men också ökad dödlighet. Fetma anses idag vara en av de största hoten mot folkhälsan. I Sverige lider ungefär tio procent av männen av fetma och tolv procent av kvinnorna. De senaste 20 åren har antalet personer som lider av fetma fördubblats. Det innebär att cirka 800 000 personer i Sverige lider av fetma. Om du lider av fetma innebär det att du lättare kan få annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och sömnapne. Vidare kan fetma leda till olika förslitningsskador i leder. Lider du av fetma ökar även riskerna för hjärtsvikt och rytmrubbningar i hjärtat; infertilitet; bröstcancer, livmodercancer, gikt, stroke, astma och depression. Låg självkänsla är på det hela taget mycket vanligt förekommande hos de personer som lider av fetma.

Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !
Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

Enligt världshälsoorganisationen, WHO, lider man av fetma om man har ett BMI som ligger över 30. Ett mått mellan 18,5 och 25 innebär att man är normalviktig. BMI står för Body Mass Index och det är enkelt att räkna ut sitt eget BMI. Du tar din vikt och delar den på din längd gånger två. Du kan också räkna ut din BMI på sajten Halsotalet. Detta sätt att räkna lämpar sig dock inte särskilt bra om man är muskelbyggare eller är under 18 år. Fetma förebyggs i huvudsak av motion och en bra kost. Men fetma kan också orsakas av stress och oregelbundna mattider. Vi sitter stilla för mycket i dagens samhälle. Istället för att gå eller cykla tar vi bilen till arbetet. Många har sedan stillasittande arbeten och på fritiden tittar man kanske på tv istället för att motionera. Vidare dricks det stora mängder alkohol per capita i Sverige. Alkohol innehåller många kalorier.

Om fetman är mycket omfattande talar man ibland om obesefetma. Lider man av obesefetma så räcker det inte med endast motion och bra kost. Då kan det vara aktuellt med olika kirurgiska ingrepp. Även om fetma i första hand orsakas av det sätt på vilket vi lever, så finns det också genetiska kopplingar. En del forskare tror att fetma kan förklaras utifrån de aptit- och hungerkänslor som vissa känner starkare redan från födseln. Grunden till fetma läggs mellan tre och sju års ålder. Om du har ett barn som du tror visar tendens till fetma bör du omgående ta kontakt med barnsjukvården. Några tecken på att ditt barn lider av fetma är om barnet uppvisare trötthet eller utvecklar andra sjukdomar som kan associeras med fetma. Följdsjukdomar av denna typ är exempelvis diabetes, astma och högt blodtryck. Som förälder är det viktigt att man ser till att barnet får bra rutiner kring måltider. Det är bättre att äta mycket i början av dagen än omvänt. Kosten ska vara näringsrik och fet man bör undvikas.

Ju äldre man blir desto fetare blir man. Men om man är över 65 år behövs det inga speciella åtgärder mot fetma, om man inte lider av diabetes eller någon hjärt-kärlsjukdom. Det finns en skillnad på det sätt män respektive kvinnor ådrar sig fetma. Män blir i regel feta runt midjan medan kvinnor blir feta på höfter och bak. Kvinnor löper större risk för fetma i samband med graviditet men också under klimakteriet. Fetma kan vara svårt att få bukt med på egen hand. Om du lider av fetma kan det vara en god idé att kontakt din vårdcentral eller företagshälsovård. För att fåt bort överflödiga kilo krävs motivation och uthållighet. Folkhälsoproblemet fetma kostar ungefär tre miljarder kronor per år. Detta är cirka två procent av den totala vårdkostnaden. Men utöver detta tillkommer också indirekta kostnader såsom förtidspension. Mer information om fetma kan du hitta på sajten Överviktigas riksförbund.